THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION / VANDIJCK.NL

henckvandijck

 


Beeld, Besef, Verandering /
creatief oplossend vermogen
 
De 'denkbeelden' van Henck van Dijck (Someren, 1956) ontstaan vanuit een zorgvuldig onderzoek. Zo analyseert hij bij ieder nieuw werk weer opnieuw het bestaansrecht van het werk, zoekt hij nieuwe formuleringen en nieuwe oplossingen. Van Dijck is niet gebonden aan onderwerpen, maar hij belicht ze van alle zijden ter aftasting van de inhoudelijke en technische mogelijkheden, alvorens direct een visie te verbeelden. Zijn beelden en ontwerpen laten zich op verschillende niveaus lezen, al zijn ze nooit onnodig ingewikkeld; met uiterst beperkte middelen ontstaan werken met een grote zeggingskracht en qua karakter variƫrend van een eigentijdse icoon tot een moderne fetisj.

In zijn vrije werk refereert de kunstenaar consequent aan een universeel thema als het natuur/cultuurconflict, maar dit voor Henck van Dijck kenmerkende thema levert nooit een tweede soortgelijk beeld op. Zeer uitgesproken vertaalt Van Dijck zijn betrokkenheid met de natuur en cultuur en zijn vrees voor de vernietiging ervan. Gelijk de Ouroboros, de slang die in zijn eigen staart bijt, verwerkt Van Dijck principes als recycling, wederkeer en de mogelijkheid van stromen in zijn werk. Hij noemt het de "dialoog binnen het beeld". In zijn werk steekt Van Dijck, evenals Marcel Duchamp, de draak met de doelrationaliteit die onze samenleving en cultuur beheerst (in plaats van ready-mades spreekt Van Dijck daarbij echter over re-mades).
Zijn tekeningen, ontwerpen, autonome werken en de specifiek voor een locatie, in opdracht vervaardigde beelden hebben een ethisch karakter, zij het met een licht ironische en verhelderende relativerende ondertoon. Zijn werk toont verwantschap met de semiotiek; de wetenschap die onderzoekt hoe niet alleen woorden, maar ook beelden en voorwerpen betekenissen kunnen overdragen. Naast de verbeelde spreekwoordelijke vingerwijzing waarmee Van Dijck de kijker een mening wil ontlokken, appelleren de denkbeelden van Henck van Dijck bovenal aan het verbeeldende vermogen van de kijker om het beeld via een denkbeeldig parcours, te weten: beeld-besef-verandering, een eigen imaginair leven te laten leiden. (tekst: Wilma Gerlings)
Naast kunstenaar is Henck van Dijck ook actief als ontwerper en initiator/organisator op het gebied van:
concept - ontwerp - kunst - product - project
vormgeving - communicatie - openbare ruimte

ENG / "each visual encounters/meets another visual"
Comprehensive ideas, manifested in small scale daily objects and materials, is one way to describe his work.  One does not have to fully understand the visual pieces to suspect the importance of the cycle of life.  Sometimes in the concrete physical sense and in other cases purely existential.
Henck van Dijck (Someren, 1956) vividly translates his connection with and his fear of the destruction of the environment, culture and nature.  Like Ouroboros, the snake that bites its tail, Van Dijck incorporates the ideas of recycling, reincarnation and the principle of movement in his works.  He calls it the "dialogue within the visual".  Just as Duchamp, Van Dijck pokes fun with the functionality obsession of contemporary society and culture. (instead of ready mades, HvD speaks of re-mades).  His works have an alienating effect and seem hard to understand at first.  They force the viewer to give a closer look.  His drawings, autonomous works and specific pieces commissioned at certain locactions are ethical in nature, combined with an undertone of light irony and relativity.
His work shows a relationship with semiotics, the science which seeks to study and explain how not only words, but also visual forms and artifacts convey meaning.  Besides the proverbial fingerpointing by which Van Dijck intends to elicit opinions from viewers, his works above all appeal to the imaginative powers of the audience.  Through a distinct process of perceiving visual form - realization - change, Henck van Dijck invites the viewers to let his works lead their own imaginary lives. (text: Wilma Gerlings)
Henck van Dijck is not only artist but he is also active as designer, and initiator/organisator in the field of:
concept - design - art - product - project
styling - communications - public spaceHenck van Dijck
van Kinsbergenstraat 37 B
5612 LK Eindhoven NL
T +31 (0)40 - 24 35 007
M 06 - 13 86 25 26
E beeldcultuur@planet.nl
W via Galeries.nl Henck van Dijck